فرهنگ‌سازی نقش اول را در اقتصاد مقاومتی دارد

 نشست خبری همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد، با حضور حجت الاسلام دکتر رضا غلامی، دکتر موسی نجفی، دکتر موسی حقانی و دکتر عادل پیغامی صبح امروز ۹ خرداد در خبرگزاری فارس برگزار شد.

موسی نجفی، رئیس همایش ملی اقتصاد مقاومتی در نشست خبری همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد، اظهار کرد: اینکه همایش های مختلفی برگزار می کنیم باید ببینیم که قصد ما از این همایش چیست؟ من در این خصوص فهرست وار به مواردی اشاره می کنم که با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، قصد داریم با برگزاری این همایش بُعد جدید از این موضوع را نشان دهیم.

وی با اشاره به موضوعات تیتروار در این خصوص بیان کرد: گفتمان سازی یکی از مسائل مهم در این برنامه است که می توانیم با بحث گفتمان سازی ـ فلسفه اقتصاد مقاومتی را بیان کنیم. که اگر بخواهیم بحث گفتمان این سیاستها غالب شود با چه شرایطی ایجاد کنیم. یعنی می توان با ارائه چند بخش نامه موضوع را خاتمه داد. مسلما این کار شدنی نیست و باید نهاد ها و سازمان های دولتی را در این راه بسیج کنیم تا درگیر موضوع شوند.

نجفی با اشاره به این که باید جامعه و فعالان فرهنگی را وارد این موضوع کرد، تصریح کرد: ما برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی محتاج فرهنگ سازی هستیم و در این راه باید جامعه و فعالان فرهنگی را به کار بگیریم و وارد میدان کنیم هر چند که اقتصادی نیستند اما اقتصاد مقاومتی ابعاد آن فرهنگ و معنویت است و با فرهنگ می توانیم آن را شکوفا کنیم.

استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه بخواهیم طرحی جامع را بیان کنیم و به صورت مسئله آن پاسخ دهیم و جواب صوری و آماری به این موضوع بدهیم مطمئنا نمی توانیم به اهداف بلند مدتی که برای اقتصاد مقامتی مدنظر قرار دادیم، برسیم.

نجفی با اشاره به این موضوع که ۱۲۰ سال پیش نهضت تحریم وجود داشت، گفت: تجارب اسناد تاریخی در این زمینه مسائل را عمیق تر می کند.

به گفته نجفی، امروزه همه اشاره دارند که اقتصاد مقاومتی، درمان است در حالی که اقتصاد مقاومتی درد نیز هست و شاخصی برای درد هم محسوب می شود که میزان درد و آسیب را بیان می کند.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی تجربه تاریخی و ابعاد مختلف نشان داده است که با دو ویژگی همراه است، از توده مردم به سمت دولت بوده و حرکت آن نیز آرام بوده است و دوم اینکه فرهنگ سازی نقش اول را در اقتصاد مقاومتی دارد.

نجفی با اشاره به این مواردی که نقش اساسی در اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند، بیان کرد: خوباوری ملی، هویت، غرور ملی، شعور ملی، استقلال، غیرت ملی و ابتکار مجموعه فرهنگ ـ اقتصاد مقاومتی است. که اگر استعمار نو و فرانو وجود دارد، اقتصاد مقاومتی در مرحله استعمار فرانو قرار دارد که باید بگویم بحث اقتصاد مقاومتی را مهم تر می کند.

وی در پایان با اشاره به بحث سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر ما بخواهیم بحث اقتصاد مقاومتی را وارد سبک زندگی اسلامی کنیم لازمه آن شعور ملی است که باید آن را به کار بگیریم. با این کار می توانیم نیمی از راه را به سرانجام برسانیم و عظمت جامعه ایجاد می شود اگر هم این عمل صورت نگیرد، به نتیجه ای نمی رسیم.

نجفی در پاسخ به به این سوال که اقتصاد مقاومتی می توان شامل تمام مباحث اقتصاد قرار بگیرد، گفت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، استقلال اقتصادی است و همچنین استقلال فکر و فرهنگ. در حقیقت این همایش به دنبال جواب و دستورالعمل نیست و می‌خواهیم ارزش‌ها و بزرگی آن را تبیین کنیم و فرهنگ همان چیزی است که باید در این مبحث تبیین کنیم. ما باید بدانیم که در این تبیین ها چه چیزی می‌خواهیم تا گام های مختلفی برداریم.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید