ما اکنون در مواجهه با دو جریان هستیم

دکتر موسی نجفی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست تخصصی تمدن اسلامی گفت: ما اکنون در مواجهه با دو جریان هستیم، جریان سلفی و جریان مدرن که پایان تاریخ را در لیبرالیسم می بیند.

 

 

 

 

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید