مراسم رونمایی از کتاب «اسطوره حاج قاسم و بازسازی هویت ملی ایرانیان»

مراسم رونمایی از کتاب «اسطوره حاج قاسم و بازسازی هویت ملی ایرانیان» در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ابتدای معرفی کتاب گذری به اشتباهات محتوایی کتاب زد و گفت: کتاب سلطنت ناصرالدین شاه را ۳۸ سال عنوان کرده است. همچنین، نویسنده تعداد قرارداد‌های ناصرالدین شاه را ۸۳ هزار تا ذکر کرده است. از طرفی تاریخ ایران ۶۰۰۰ ساله نیست.
نجفی ادامه داد: در صفحه ۵۱ از دانشنامه ایرانیکا نام برده شده که به‌نظرم نباید به این منابع ارجاع داد. چرا که در این مطالب جریان بهائیت وجود دارد و اگر یک مطلب درست گفته باشند، صدتا مطلب اشتباه هم گفته‌اند. دانشنامه‌هایی که در آمریکا تالیف شده، بودجه بعضی‌هایشان از اشرف پهلوی تامین شده است وگرنه برای تاریخ ایران بودجه‌ای داده نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه نویسنده جرئت داشته و نوشته که حاج قاسم نشان‌دهنده سبک تازه و تمدن جدید نیست، افزود: در این کتاب نوشته شده «به‌نظر می‌رسد به کار بردن مکتب حاج قاسم کاربرد دقیقی نباشد. تقریباً تمام ابعاد شخصیتی حاج قاسم در ذیل مکتب امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد».
در این کتاب آمده است که «امروز حاج قاسم سلیمانی کارآمدترین اسطوره برای بازسازی هویت دینی ایرانیان است» ، کتاب «اسطوره حاج قاسم و بازسازی هویت ملی ایرانیان» با نویسندگی مهدی افراز کنجین است که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی روانه بازار شده است

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید