تمدن غرب ذاتاً افراطی است/ اعتدال در ذات انقلاب اسلامی است

  • شنبه - 28 مرداد 1396
  • یازدهمین نشست «دعوت به اندیشه»، پنج شنبه ۲۶ مرداد ماه در خانه بیداری اسلامی اصفهان برگزار شد. در این نشست که با حضور استاد اصغر طاهرزاده، دکتر موسی نجفی و دکتر محمد جواد صافیان برگزار شد، حاضرین و اساتید فصل یازدهم کتاب «خرد سیاسی در ...