خواب خرگوشی و لالایی مهمان ناخوانده و به یغما بردن خوان نعمت

روز نهم دی ماه مصادف است با به شهادت رسیدن مرحوم ثقه الاسلام تبریزی به دست قوای روس که در روز عاشورا به انجام رسید ۰ اما آنچه در شخصیت و افکار آن مرد بزرگ جالب توجه است ، حساسیت و هشداری است که به مشروطه خواهان در مورد نفوذ ادامه مطلب…