حکم نافذ آقانجفی مرجع شهیر بیداری اسلامی در اصفهان

ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نویسنده در این کتاب، به معرفی و شرح زندگانی و بررسی اندیشه های حاج شیخ «محمدتقی نجفی اصفهانی»، مشهور به «آقانجفی» (۱۲۶۲ – ۱۳۳۲ق) یکی از شخصیت های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران پرداخته است. در این بررسی به تحولات اواسط و اواخر دوره قاجار، ادامه مطلب…