حکم نافذ آقانجفی مرجع شهیر بیداری اسلامی در اصفهان

  • پنجشنبه - 27 مهر 1396
  • ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نویسنده در این کتاب، به معرفی و شرح زندگانی و بررسی اندیشه های حاج شیخ «محمدتقی نجفی اصفهانی»، مشهور به «آقانجفی» (1262 - 1332ق) یکی از شخصیت های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران پرداخته است. در این بررسی به تحولات اواسط ...