یادداشت سید یاسر جبرائیلی: روشنفکر تراز انقلاب اسلامی

شاخص‌ها و ارزش‌ها، تا زمانی که عینیت نیافته و در مصداقی متجلی نشده باشند، گاه دست‌نیافتنی قلمداد می‌شوند و گاه دستمایه تاویل‌ها و تفسیرهایی قرار می‌گیرند تا همه چیز و همه کس را شامل شوند. اما وقتی برای یک شاخص، الگویی عینی در دسترس داشته باشیم، با یک واقعیت خارجی با مرزهایی ملموس مواجه هستیم … ادامه