دکتر موسی نجفی در سالگرد ۱۳ آبان

دکتر موسی نجفی در سالگرد ۱۳ آبان : ✅یکی از مسائل تاسف بار که می تواند حتی پشت پرده های جدی هم داشته باشد به فراموشی سپردن اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران است ؛ صدق این گفتار نه تنها در سطح عموم و توده مردم دیده می شود ، بلکه در سطح نخبگان و دولت مردان هم به عیان قابل مشاهده است ؛ ما تاکنون چند درصد از وزیران و یا نمایندگان و یا مدیران عالی رتبه را سراغ داریم که از خوانش و یا تحلیل اسناد جاسوس خانه امریکا سخن گفته باشند و یا حتی بدانند مجموعه این اسناد چند جلد می شود ؟! ?امروز به صراحت باید گفت دانستن کلیات این مجموعه ارزشمند (که ملت ایران بهای سنگینی هم برایش پرداخته است) برای مدیران سطوح میانی به بالا امری واجب و ضروری است ۰ البته این خوانش بایستی کم کم در اذهان جامعه و وجدان ملی ایرانیان جای مناسب خود را باز نماید تا نسل جوان ما از آسیب های پیش رو تا حدودی مصون و محفوظ گردند۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید