‍‍ جلوه‌های فرهنگ برتر عاشورایی (نماد تمدن اسلامی شیعی)

‍‍ ?جلوه های فرهنگ برتر عاشورایی (نماد تمدن اسلامی شیعی) به مناسبت آغاز دهه محرم ✅یکی از دهها جلوه و بروز عینی “فرهنگ عاشورایی” هیئت های مذهبی هستند ؛ هیئت ها خودشان می توانند نوعی انعکاس و جلوه “تمدن اسلامی شیعه ” محسوب شوند ؛ چون توانسته اند نوعی فرهنگ خاص را توسعه داده و … ادامه