تفاوت باستان‌گرایی با نهضت شعوبیه/ ۳نظریه در تبیین هویت ملی ایران

  • جمعه - 18 آبان 1398
  • یکی از سوالاتی که در مورد ناسیونالیسم ایرانی مطرح است این است که آن باستان گرایی (توجه به ایران باستان) که در قرون اولیه ورود اسلام به ایران در میان ایرانیان شکل گرفت (و وجه سیاسی آن مثلاً در نهضت شعوبیه و وجه علمی و فرهنگی ...