تحقیر ملی با عنوان مربی خارجی

🔰تحقیر ملی با عنوان مربی خارجی ✅اگر به عنوان بالایی خوب توجه شود نوعی تحقیر ملی ولو ظریف و غیر محسوس را می توان در آن مشاهده نمود ۰ در حالی که میلیونها جوان و نوجوان و بعضا قاطبه مردم ایران بازی های فوتبال را با علاقه دنبال می کنند چرا باید به جای تیم … ادامه

حاج قاسم قهرمان ملی و بیگانه‌ستیز بود

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: حاج قاسم قهرمان ملی و بیگانه‌ستیز بود و اجازه نداد بیگانگان غرور ملی را خدشه‌دار کنند. در حال حاضر دشمنان تلاش دارند راه این سردار ملی را کمرنگ جلوه داده یا تحریف کنند. اگر تنها به شخصیت و اخلاق حاج قاسم بپردازیم این الگوی ملی کمرنگ خواهد … ادامه

مصاحبه دکتر موسی نجفی با بنیاد شهید حاج قاسم سلیمانی

قهرمان از قلب مردم برمی‌خیزد تشییع حاج قاسم ؛جلوه ای از زیست تمدنی اسلامی یکی از اتفاقات مهم و غیرقابل چشم پوشی کشور ما در چهل سال گذشته تشییع باشکوه شهید سلیمانی بوده است. از منظر تاریخی و تمدنی چنین تشییع باشکوهی چگونه قابل تحلیل است؟ نسبت جامعه ایران با قهرمانان ملی خود در طول … ادامه