حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران

بخش نخست این کتاب ۸۲۶ صفحه ‏ای‏ عهده‏ دار بررسی موقعیت،وجه تسمیه و تحولات‏ شهر و حوزه علمیه دیرپای نجف،از آغاز تا سال‏ ۱۳۰۰ هجری است.نویسنده در ادامه با بررسی‏ اسناد و مدارک و مطالعه متون تاریخی کم نظیر حوزه علمیه نجف در دوره سه ساله مشروطه دوم‏ تا رحلت آیت اللّه آخوند خراسانی،خواننده را … ادامه