مصاحبه دکتر موسی نجفی با بنیاد شهید حاج قاسم سلیمانی

قهرمان از قلب مردم برمی‌خیزد تشییع حاج قاسم ؛جلوه ای از زیست تمدنی اسلامی یکی از اتفاقات مهم و غیرقابل چشم پوشی کشور ما در چهل سال گذشته تشییع باشکوه شهید سلیمانی بوده است. از منظر تاریخی و تمدنی چنین تشییع باشکوهی چگونه قابل تحلیل است؟ نسبت جامعه ایران با قهرمانان ملی خود در طول … ادامه