فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی

ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اثر پیش رو، تلاش پژوهشی برای بحث در ماهیت فلسفه تاریخ در حوزه تمدن اسلامی است. وقتی از فلسفه تاریخ صحبت به میان می آید، در حوزه تفکر غرب با شاخص های معلوم و اندیشمندان نام آشنایی رو به رو می شویم. این رشته مثل سایر رشته های علوم … ادامه