حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران

  • پنجشنبه - 27 مهر 1396
  • بخش نخست این کتاب 826 صفحه ‏ای‏ عهده‏ دار بررسی موقعیت،وجه تسمیه و تحولات‏ شهر و حوزه علمیه دیرپای نجف،از آغاز تا سال‏ 1300 هجری است.نویسنده در ادامه با بررسی‏ اسناد و مدارک و مطالعه متون تاریخی کم نظیر حوزه علمیه نجف در دوره سه ...