گفت‌وگو با دکتر موسی نجفی روایتگر تاریخ بیداری ایرانیان

  • یکشنبه - 29 اسفند 1394
  • تاریخ‌نگار آینده‌نگر را در عصر یك روز زمستانی در دفتر كارش در پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ملاقات كردیم؛ استادی خون‌گرم كه خود برایمان چای آورد تا در كنار آن با كلام گرم و روحیه‌ی میهمان‌نوازانه‌اش سردی زمستان را از تن به در كنیم. ...