نهضت ملی ایران برای کشور مفید بود ولی مثل انقلاب اسلامی و مشروطیت نبود

  • جمعه - 28 مرداد 1390
  • دکتر موسی نجفی کارشناس تاریخ معاصر و استاد پژوهشگاه علوم انسانی با رد فرضیه فرزند آیت‌الله کاشانی به تحلیل ابعاد مختلف کودتای 28 مرداد سال 1332 پرداخت. دکتر موسی نجفی کارشناس تاریخ معاصر و استاد پژوهشگاه علوم انسانی در مصاحبه با خبرآنلاین با رد فرضیه دکتر ...