افغانستان نماد پایان دست آهنین غرب

طرفداران سیاست برتری غرب عادت دارند که هر شکست و یا عقب نشینی امریکا را طوری وانمود کنند که در پس پرده ، این عمل از سوی خود امریکائیان پرده ای طراحی شده است ۰
با توجه به الگو گیری از این واقعه و شعار اخراج امریکا از عراق و منطقه و پیام تبریک سران حماس و دیگر سازمانهای فلسطینی ضد صهیونیستی برای پایان اشغالگری اسرائیل این نکته بیشتر جلب توجه می کند که ماجرا از دست امریکائیان در رفته باشد و بقولی بازی که آنان از بیست سال پیش شروع کرده بودند امروز بعد از پرداخت هزینه سنگین دیگر قادر به اداره کردن و پایان کار آن طور که میخواهند، نبوده و نیست!
🔵شعار تهدید آمیز و خط و نشان کشیدن های امریکا در گذشته برای کشورهای مستقل منطقه کجا !؟ و التماس،امروزشان به یک گروه شبه نظامی برای حفظ جان نظامیان تحقیر شده شان در کابل کجا ؟ !
🔶اگر مهمترین ابزار قدرت تمدن غربی نسبت به سایر فرهنگها و ملل غیر غربی، نشان دادن عظمت و قدرتی است که ظاهرا زوال ناپذیر جلوه می کند ، می توان گفت پایان ماجرای افغانستان برای امریکا ، نشانی از زوال هژمونی و دخالت مستقیم برای آنهاست ؛ چرا که ظاهرا دست تقدیر برای افغانستان این گونه رقم زده است که شاهد افول دو ابر قدرت در کشورشان باشند۰ دست تقدیر الهی ، این کشور محروم و عقب مانده را وسیله و نشانه عبرت و تحقیر برای قدرت ، تمدنی قرار داده که طنین انا ربکم الاعلی آن پایان تاریخ را قبلا برای بشریت اعلام کرده بود !

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید