بازدید از موزه ملی ایران- بخش ایران باستان

✅این چند شی که در تصویر دیده می شود نوعی تراش ابتدایی اثر دست انسان عصر پارینه سنگی قدیم را بر روی خود دارد و مربوط به ۸۰۰ هزار سال پیش است

🔴در این موزه اشیا و آثار بسیاری از دوران قدیم وجود داشت که نشان از وجود تحرک و تلاش اولیه انسان در هماهنگی و درک از طبیعت است ۰بر طبق اسناد و شواهد موجود در این موزه اولین روستاها و اولین شهرنشینی های ایرانیان به تاریخ نزدیک به ده هزار سال پیش بر میگردد ۰

🔵چند منطقه ایران از سایر مناطق در این تکوین تمدنی نقش بیشتری داشته اند :

خوزستان و بخصوص منطقه شوش

ایلام

منطقه کاشان و تپه سیلک

منطقه سیستان و بخصوص شهر سوخته

منطقه لرستان

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید