برنامه ایران امروز

?برنامه ایران امروز – شبکه یک سیما – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ✅پرسش آقای خسروی مجری برنامه ایران امروز: : تعارض انقلاب اسلامی با غرب از کجا ناشی می شود و آیا امکان جمع شدن این دو وجود دارد یا نه ؟ ?جواب دکتر موسی نجفی : تعارض انقلاب اسلامی با غرب به طور ذاتی است و متعلق به دو دنیای متفاوت است ۰ فهم این ماهیت دوگانه رمز شناخت دشمنی استعمار غرب با ایران است ۰ ?جوانان با بصیرت می توانند به درک واقعی از شرایط کشورشان برسند و یکی از ملاکهای بصیرت افزایی همانا مخالفت با دخالت اجنبی و خارجیان زیاد خواهی است که جهان را متعلق به خودشان می پندارند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید