به مناسبت ایام محرم

به مناسبت ایام محرم ✅ تمایز نبوت و “وصایت” زمینه واقعه عاشورا ?تبعات کمرنگ نمودن واقعه غدیر

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید