به مناسبت ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار

به مناسبت ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار ✅درسی تاریخی از دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی دلواری علیه استعمار انگلیس: ? اعتماد نکردن به آلمان علیه مبارزه با انگلیس و اصولا غیر قابل اعتماد بودن اروپائیان درس اول استعمار شناسی است۰ ? دولتمردان و دیپلمات های ما هر چه بیشتر تاریخ بخوانند و تاریخ را بفهمند درسی که رئیسعلی دلواری یک قرن گذشته با خون خود داد ، بهتر خواهند فهمید۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید