بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به کشور هویت ملی می دهد

دکتر موسی نجفی ظهر چهارشنبه در همایش سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: در بیانیه گام دوم باید مردم را آگاه کنیم که دیگر به عقب برنمی گردیم، ساختارشکنی نباید بکنیم.
وی افزود: تمدن گذشته را با نقد آن قبول کنیم، میراث گذشته را با نگاه به آینده پژوهی بررسی کنیم. در آینده قرار است به مهدویت برسیم، با این رویکرد نشست های پژوهشی برگزار و بیانیه گام دوم را با نگاه مثبت به آینده بررسی کنیم.
نجفی خاطرنشان کرد: مهمترین بخش بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی و ایران است. نسبت اسلام و ایران مانند انقلاب فرانسه و فرانسویان است، انقلاب اسلامی یک انقلاب فرا ملی و همه آن را به نام ایران می‌شناسند.
نجفی یادآور شد: بیانیه گام دوم در ادامه گام اول انقلاب اسلامی که خود یک ارزش است. قوا و ساختارها باید نقد شودو گذشته نباید به هم ریخته شود. بیانیه گام دوم امید به آینده و جمع‌بندی گذشته است، نقشه راه انقلاب اسلامی است.
استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ سیاسی کشور همچنین گفت: راه زیادی را طی کرده ایم و باید راه های بسیاری را برویم، بیانیه دوطرفه است و سهم دانشگاه‌ها باید مشخص شود. هر اندیشه ترسیم آینده نداشته باشد،شکست می خورد.
انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید