تحریف

دکتر موسی نجفی :

✅ عده ای می پرسند این حجم از دروغ و حرف سخیف و غیر واقعی که شبکه های معاند می زنند چه سرنوشت و آینده ای دارد؟ ?استاد شهید مرتضی مطهری در نظریه ها و قواعد فلسفه الهی تاریخ جمله ای کلیدی دارد و معتقد است که : ?تحریف از اعراض است ۰ ? ?یعنی برای همیشه خورشید پشت ابر نمی ماند۰ به عبارت دیگر از نظر قوانین حیات اجتماعی ، جهان هستی بین راست و دروغ بی طرف نیست و دروغ مثل کف روی آب ، مجازی بودن و ابطالش معلوم می گردد۰ البته شاید میدان داران فضای مجازی به یک اصل دیگر دلخوش کرده باشند که بی پروا به دروغ گفتن وتهمت زدن ادامه می دهند و آن قاعده شرطش این است که : ? شنونده هم بایستی عاقل باشد!?

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید