جایگاه برتر اسلام شیعی نسبت به ادیان دیگر

موسی نجفی : ✅از منظر فلسفه سیاسی و فلسفه تاریخ در بین ادیان ، دین مبین اسلام و در بین فرق اسلامی ، شیعیان با برخورداری از دو مفهوم تاریخی عاشورا و مهدویت در جایگاه برتر قرار می گیرند ؛ عدالت و عدل ذاتی نهفته در این دو معنای کلیدی باعث می شود که پیروان نطریه امامت ، عصر موجود را نقد نموده و به طرف عصر موعود و صلح کلی حرکت نمایند ۰ نظریه مصلح حهانی همان شاه کلیدی است که نظریات پایان تاریخ و جنگ تمدن‌ها را به جالش کشیده و سحر افسون “خود برتری انگاری ” تمدن غربی را ابطال می نماید . نام هدایت گر قدسی مهدی همان ظهور انسان کاملی است که پرتو آن آبنده بشریت روشن و درخشان نشان داده می شود.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید