درس دیروز برای سیاست امروز/تاریخ عهدشکنی اروپائی و تکرار حقارت بار آن

این روزها که برخی مسئولین اجرایی و دیپلماسی ما مدام در حال التماس به غربیها هستند تا امریکا دوباره گوشه چشمی به برجام بفرماید و در مقابل طرف غربی زیادخواهانه از مذاکره درباره برجام موشکی و نفوذ منطقه ای ایران می گوید.

بی اختیار شباهت این ماجرا با تاریخ جنگهای ایران و روس در دو قرن قبل تداعی می گردد ؛ در زمان مذکور با ظهور ناپلئون و رقابت روس و انگلیس و فرانسه ، موقعیت ایران بخاطر همجواری با روسیه و امنیت هندوستان ، بسیار حساس گردید.

در این زمان قراردادهای مختلف بین ایران با انگلستان و فرانسه بسته شد؛ یکی از این قراردادها پیمان اول ایران و انگلیس در سال ۱۲۱۵ هجری قمری بود.

اما وقتی که رابطه انگلیس و روسیه در زمان الکساندر اول تزار روسیه، بهبود پیدا کرد و روسیه تهاجمات خود را به گرجستان افزایش داد دولت ایران در اجرای قرارداد و تحویل گرفتن سلاح از انگلستان کمک خواست ، ولی با کمال تعجب انگلیسی‌ها گوشزد کردند که در ازای کمک به ایران جزایر و بنادر ایران باید در اختیار آنان قرار بگیرد! و این در حالی بود که دولت ایران قبلا به مفاد تعهدات خود در این قرارداد عمل نموده بود، اما وقتی زمان عمل کردن دولت انگلیس فرارسید آنها با زیاده خواهی خود از عمل کردن به قرارداد شانه خالی کردند۰ چند سال بعد فرانسه بناپارتی با امضای پیمان تیلسیت با روسها عملا مفاد فین کن اشتاین را نقض و خیانتی بدتر را به ایران روا داشتند!

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید