دکتر موسی نجفی در نشست تجربه زیارت در ستاد توسعه و بازسازی عتبات

دکتر موسی نجفی در نشست تجربه زیارت در ستاد توسعه و بازسازی عتبات : ✅اربعین هویت ماست و هر چه می گذرد این هویت شیعی در سیر تکاملی خود به سوی فعلیت رساندن مدنیت دینی و تمدن اسلامی حرکت می نماید

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید