دیدار با اساتید دانشگاه های آزاد استان اصفهان

دیدار با اساتید دانشگاه های آزاد استان اصفهان – خانه مشروطیت اصفهان – ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ✅دکتر موسی نجفی : ?تفاوت انقلاب واقعی از انقلاب مجازی با چه شاخص هایی قابل بررسی است ؟ ملاک استقلال خواهی با اجنبی زدگی ملاک ما می توانیم با ما نمی توانیم ملاک ملت واقعی با ملت مجازی ملاک عزت طلبی با ذلت خواهی، ملاک اسطوره داشتن با خود تحقیری در ماههای اخیر ما شاهد کاریکاتور نمایشی از یک انقلاب بودیم که وقتی درست بررسی شود متوجه می شویم تمام معیارهای آن با یک انقلاب واقعی فاصله زیادی دارد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید