عبرت از تاریخ کارآفرینی اصفهان در استراتژی اقتصاد مقاومتی

 

?خبرگزاری فارس اصفهان- ریحانه شهبازی؛ سرآمد بودن از پیشینه تاریخ کارآفرینی ایران ریشه در همت روحانیون و تجار مشهور اصفهانی دارد که در کنار اعتماد به جوانان توانستند نهضت تحریم کالاهای خارجی را بین مردم نهادینه کند.

در واقع اولین جرقه‌های خودکفایی و اعتماد به تولید ملی در دوره مشروطه و به کمک روحانیت رقم خورد، دورانی که برای رفع انحطاط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور با تغییر سلطنت به مشروطیت، سرآغاز تغییر و تحولات اساسی در کشور شد.

✅البته تغییر و تحولات در دوران مشروطه تنها به مباحث سیاسی ختم نمی‌شود و شرکت اسلامیه اصفهان به عنوان بزرگترین حرکت اقتصاد ملی توسط آیت‌الله محمد تقی نجفی اصفهانی معروف به آقا نجفی اصفهانی راه‌اندازی می‌شود.

 

?برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : ?

 

https://www.farsnews.ir/isfahan/news/14010528000274/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید