مراتب سه گانه اصلاحگری در جامعه اسلامی

دکتر نجفی : مراتب سه گانه اصلاحگری در جامعه اسلامی (صالح و مصلح) 🔶اصلاح اخلاقی و فردی 🔶اصلاح اجتماعی 🔶اصلاح سیاسی ✅با این شاخص ، اولین شرط ورود سیاستمداران به میدان اصلاح اجتماعی و فرهنگی و برنامه ریزی سیاسی ، همانا صالح و راستگو بودن و سلامت نفس داشتن و البته دوری از هرگونه فسادی است۰ 🔵همانقدر که سیاسیون بی تقوا و بی اخلاق و ناصالح به نظام سیاسی ضربه می زنند ، افراد ساده دل و ظاهرالصلاح که از پیچیدگی فضای سیاست دورند می توانند در اینگونه مواقع مضر و ضربه زننده و آلت دست دشمن باشند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید