مطالعه سیر تاریخ

✅استاد در مورد سیر تاریخ قبلا هم فکر کنم پرسیده بودم
یک بار دیگه میشه بفرمایید:

اولا اینکه شما پیشنهاد میدهید اول تاریخ صدر بخونیم بعد معاصر یا بالعکس؟منبع مناسب چه پیشنهاد میدهید؟بخصوص برای تاریخ صدر؟

تاریخ ایران باستان چقدر در فهم ما تاثیر گذار و ضروری است؟منبع مناسب برای آن چیست؟

✅جواب :
نجفی :
به نظر من اینکه مطالعه تاریخ را از تاریخ اسلام شروع می کنید یا از تاریخ معاصر ، تفاوت چندانی ندارد و هر دو مورد به همدیگر مرتبط است ؛ اما اولویت در این مورد به روحیه و علاقه و نوع پرسشگری اشخاص بر میگردد ۰ اگر در مطالعه و تحقیق در تاریخ عمیق و دقیق شوید و نوعی” بینش تاریخی ” برایتان در این روش تحقیق حاصل شود ، آنگاه به دنبال آن نوعی “بصیرت تاریخی” و البته “بصیرت سیاسی” به دنبال آن دیده خواهد شد۰
البته این ابتدای مسیر است و جنبه عمومی این کار است ؛ به دنبال آن هر مقطعی در تاریخ ، زاویه دید و افق خاص خود را مرتبط با آن جنبه عمومی دارد؛ شاید بتوان در مثال گفت تاریخ به طور کلی و نوع آگاهی که به انسان می دهد مانند پزشک عمومی است و مقاطع تاریخ اسلام یا معاصر و یا باستان مانند دکتر متخصص چشم و گوش و قلب است ۰ این تخصص ها هر چند برای خودشان عالمی دارند ولی مرتبط به کل بدن و پزشکی عمومی هستند ۰ در مورد بخش آخر پرسش ، البته به نظرم تاریخ اسلام و تاریخ معاصر در حیات امروز ما نقش بیشتری نسبت به تاریخ باستان داشته باشند ۰ اما قدر مسلم مطالعه تاریخ ایران باستان هم در حد خود بینش زا و مهم است اما بیشتر جنبه مقدماتی نسبت به دو مورد قبلی دارد ۰
?اگر سلیقه و منش تحقیقی مرا خواستید بدانید به نظر می رسد تاریخ بعد از این دو مرحله به دو شاخه روایی و مستند با نظری و اندیشه ای تقسیم می گردد ؛ و من خودم شاخه دوم را در کارهای علمی بیشتر می پسندم۰

?موفق باشید

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید