معاهده ترکمانچای

دکتر موسی نجفی : ✅یک مقام سیاسی دولت قبلی قریب به مضمون گفته است که با معاهده ترکمانچای لااقل استقلال بخشی از خاک ایران حفظ گردید !! 🔴این توجیه ناموجه تاریخی مثل این است که در اثر غفلت و سستی صاحب خانه ، دزدی مِسلح وارد خانه ما شود و بگوید یا تو و اهل خانه ات را می کشم و یا همه اموال خانه را به غارت می برم ؛ آن گاه صبح روز بعد با خانه غارت شده به اهل محل افتخار نماییم که هر چند خانه مان را غارت کردند اما افتخار می کنیم که ما را نکشتند! ۰ 🔵 دعوا بر سر این است که در اثر بی تدبیری و حماقت و یا حتی خیانت ، چرا باید دزد به خانه بیاید تا ما بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم۰ روایت نمودن ماجراهای تاریخی از وسط، و آخر وقایع، نتیجه ای جز نفهمیدن تاریخ و بدتر از آن درس نگرفتن از تاریخ نخواهد داشت ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید