میزگرد «ایران»

میزگرد «ایران» با حضور موسی نجفی، یحیی فوزی، محمدعلی فتح‌اللهی، سید محمدرحیم ربانی‌زاده و سیدجواد میری ✅تشخیص «منافع ملی» و تعیین «مصالح فراملی» با کیست؟ «نظام سیاسی» و «مردم» بر سر منافع ملی چگونه به اتفاق‌نظر می‌رسند؟ ?«منافع ملی»، «مصلحت عمومی» و «خیرعمومی» از اصطلاحات پربسامد در ادبیات سیاسی مدرن است چنانکه دولتمردان هر کشوری با ملزم کردن خود به تأمین این مصالح و منافع می‌کوشند رضایت عمومی را جلب کنند. به این اعتبار، بر آن شدیم طی میزگردی «چگونگی تشخیص منافع ملی و مصالح فراملی» را از سه زاویه اندیشه سیاسی، جامعه‌شناسی و تاریخی مورد مداقه قرار دهیم و پرسش‌هایی از این دست را به بحث بگذاریم: منافع ملی در جامعه ایرانی چه مختصاتی دارد؟‌ توسط چه کسی و یا با چه فرایندی تعیین می‌شود؟ چه نهادی می‌تواند آن را نمایندگی کند؟ و چقدر بر سر چیستی آن بین بدنه نظام سیاسی و بدنه اجتماع اتفاق نظر وجود دارد؟ در این میزگرد، دکتر موسی نجفی استاد اندیشه سیاسی و رئیس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر سید محمدرحیم ربانی‌زاده رئیس پژوهشکده تاریخ ایران، دکتر یحیی فوزی استاد علوم‌ سیاسی، دکتر محمدعلی فتح‌اللهی استاد اندیشه سیاسی و دکتر سیدجواد میری جامعه‌شناس ما را همراهی کردند تا ابعاد «منافع ملی در ایران» را به بحث بگذاریم.

مهسا رمضانی خبرنگار

مشروح مباحث میزگرد روزنامه ایران از اینجا قابل مشاهده می باشد.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید