پرسش یکی از مخاطبین

✅استاد دکتر نجفی اگر فکر نمی کنید من ضد انقلاب و یا منحرف هستم، پرسشم این است که علیرغم نارضایتی گسترده اقنصادی در بین مردم و تبلیغات وسیع فضاهای مجازی و حمایت قدرتهای خارجی مثل امریکا و بی هویتی بخشی از جوانان چرا و به چه دلیل و یا دلایلی باز انقلابی مثل سال ۵۷ و یا حتی انقلابی مدل انقلابهای مخملی و یا رنگین در زمانه ما در ایران رخ نمی دهد ؟ ✅جواب : نجفی : با تشکر از پرسشگر محترم و تشکر مضاعف از اینکه با صداقت سوال خود را مطرح نمودید، اول باید بگویم صرف طرح پرسش نه دلیل انحراف است و نه دلیلی بر اینکه در زمین دشمن قرار دارید لذا هم شما و هم سایر دوستان این کانال در این مورد خودسانسوری نکرده و مطالب تان را صادقانه طرح کنید؛ بنده کمترین هم اگر بتوانم پاسخ داده وگرنه صادقانه خواهم گفت در حوزه تخصصی من نیست ۰ اما در جواب شما باید همان حرف پست های قبلی را با تاکید بیشتر بیان نمایم که وقوع انقلاب اسلامی را نباید در چارچوب محدود سقوط رژیم پهلوی ارزیابی نمود؛ در حقیقت بین نارضایتی مردم با “براندازی ” و از آنجا تا ایجاد یک “انقلاب” آنهم اسلامی فرسنگ ها فاصله وجود دارد؛ برای همین هم نارضایتی اقتصادی امروز مردم تبدیل به ناسازگاری سیاسی حاد نشده و تابلوی اعتراضات گسترده انقلاب گونه مثل سال ۵۷ در فضای کشور دیده نمیشود و در ادامه نظریه پردازانه این قسمت باید بگویم ، اکثر قریب به اتفاق نهضت های تاریخ قرون اخیر ایران به کمک و استمداد از مذهب شیعه انجام یافته است و در زمان فعلی نیز مذهب در کنار مردم و حاکمیت توامان قرار دارد و لذا نمی توان در ایران معاصر از یک جنبش فکری نیرومند مردمی علیه نظام سخن گفت۰ ?اما در مورد انقلاب های رنگین باید گفت این حرکتها بیشتر مربوط به کشورهایی با رژیم مارکسیستی بوده است و در آن کشورها نیز مردم تحت استبداد قرار داشته و مجال واقعی برای بروز نظراتشان نداشته و ندارند؛ در حالی که در ایران نهادهای رسمی و غیر رسمی (مدرن و سنتی) زیادی برای بیان افکار و احساسات و انتخاب مردم وجود دارد و در بخش هایی توانمندی و مردمی بودن این نهادها و جریانها از بسیاری از کشورهای غربی نیز بیشتر است؛ لذا وقوع اینگونه انقلاب هایی که در کشورهای سوسیالیستی به وجود آمده در ایران اسلامی ممتنع است ۰ البته ناگفته نماند که در اینگونه انقلابهای” کاریکاتوری” ، سرویس های جاسوسی غربی به صورت پروژه گونه وارد شده و با قدرت رسانه ای ، فضا را مشوش و غیر شفاف می نمایند۰ بن بست در فلسفه سیاسی نسبت به وقوع این مدل از انقلاب و تحول دلیل بر سنگین شدن خواب مسئولین و رسیدگی نکردن به معضلات مردم و مشکلات آنان نبوده و نیست و کید و شیطنت غربی ها هم به این چند مدل حرکت و خرابکاری و پروژه محدود نخواهد شد ۰ ?در این بخش مناسب است کتاب انقلاب رنگین و انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک منبع برای مطالعه دوستان معرفی نمایم۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید