گاهی انبوه اطلاعات و وقایع باعث گمراهی می‌شود

دکتر موسی نجفی :

گاهی انبوه اطلاعات و وقایع باعت گم شدن راه و شناخت مسیر درست در تاریخ می شود۰ مورخ بصیر کسی است که بتواند با دادن چند “سرنخ دقیق” ، جریان شناسی و رشته کار را به دست خوانندگان بدهد

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید