یادی از یک استاد برجسته فلسفه سیاسی غرب

سال ۱۳۶۲ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، استاد برجسته فلسفه سیاسی غرب استاد دکتر سید محمد رضوی بود ؛ تا جایی که به ایشان لقب” سقراط اساتید” داده بودند ؛ ایشان در این درس ریشه برخی از اصطلاحات را به زبان انگلیسی و معادل فرانسوی و سپس لاتین بیان می نمود ۰
خود من توفیق داشتم چند دوره کامل در درس ایشان حاضر شوم و تقریرات درس ایشان را از یونان تا قرون وسطی و سپس تا قرن نوزدهم بنویسم ۰ سالها بعد متوجه شدم این جزوه درسی بسیار باارزش است لذا با متفکر برجسته شادروان مرحوم دکتر محمد مددپور و برخی دیگر از دوستان سلسله مباحثی را در بررسی و نقد آن انجام داده و سپس با برخی موارد مشابه در اندیشه سیاسی ایران تطبیق دادیم ؛ حاصل این متن و پاورقی که در حقیقت بررسی و نقد فلسفه سیاسی غرب بود به صورت کتاب گفتار فلسفه سیاسی غرب به چاپ رسید
غرض از ذکر این مطلب این بود که دکتر رضوی از سال ۱۳۸۴ بازنشسته شدند و در این مدت کمتر کسی از این شخصیت علمی سراغی گرفت ۰ چند سال قبل هم مراسم بزرگداشتی در تجلیل از ایشان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید۰
استاد دکتر محمد رضوی در این ایام در سن نود سالگی دارفانی را وداع گفت ۰
رحمت الله علیه

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید