ناوهای امریکایی و طلسم مسجد مهمان کش

ناوهای امریکایی و طلسم مسجد مهمان کش ? دکتر موسی نجفی : ✅در حکایات تاریخی قرن گذشته بیداری اسلامی برای نترسیدن از قدرت استعمار به یک حکایتی استناد می گردید که وصف حال امروز دنیای اسلام و بخصوص مسئله غزه است ۰ ?استاد شهید مرتضی مطهری این حکایت را اینگونه نقل می کند : مثلی است که در مثنوی آورده، می گوید در یکی از شهرها مسجدی بود که به «مسجد مهمان کُش» معروف شده بود. می دانید قدیمها مهمانخانه و مانند آن نبوده و اگر کسی وارد محلی می شد و دوست و آشنایی نمی داشت مسجد را مسکن می گزید. مسجدی بود که معروف شده بود که هر کس می آید اینجا شب می خوابد، صبح که می روند، جنازه اش را بیرون می آورند و کسی هم نمی دانست علت قضیه چیست. یک آدم غریبی آمد، رفت در آن مسجد بخوابد، مردم گفتند آنجا نرو، این مسجد نمی دانیم چگونه است که هر کس می آید شب در اینجا می خوابد صبح جنازه اش را بیرون می آورند، زنده نمی ماند. گفت: من دیگر از زندگی بیزارم و از مرگ هم نمی ترسم، من می روم. هر کار کردند گوش نکرد و رفت در آنجا خوابید. ضمنا آدم شجاع و دلیری بود. آن نیمه های شب که شد صداهای هولناکی از اطراف این مسجد بلند شد: آی تو کی هستی که آمده ای اینجا؟ الان خفه ات می کنیم، الان ریز ریزت می کنیم؛ یک صداهای مهیبی در آن تاریکی که زهره شیر می ترکید. تا این صداها را شنید، این هم از جا بلند شد و گفت: تو کی هستی؟ صدایش را بلندتر کرد: هر که هستی بیا جلو، من از مرگ نمی ترسم، من دیگر از این زندگی بیزارم، بیا هر کاری می خواهی بکنی بکن. شروع کرد فریادِ بلندتر کشیدن. یک مقدار که جلو رفت و فریاد کشید صدای مهیبی از داخل مسجد بلند شد، ناگهان دیوارها فرو ریخت و طلسمهایی که در آنجا بود شکست و گنجهایی که در آنجا مدفون بود پیش پای آن آدم فرو ریخت. فردا صبح از آنجا با یک سلسله گنجها بیرون آمد. مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۴، ص: ۱۵۳ ?حکایت مسجد مهمان کش حکایت امروز جادوی ناوهای امریکایی است که مدام از آمدن و کشتن سخن می گویند و منتظرند همه قالب تهی کرده میدان را خالی نمایند؛ واکنش سخنرانی سید حسن نصرالله در نترسیدن از ناوها و بالاتر از آن تدبیر به موقع برای نابودی آنها و همچنین تهدید موشکی یمنی ها علیه ناوگان امریکا در خلیج فارس و دریای مدیترانه همان ابطال السحر حکایت مسجد مهمان کش است که در روزگار و زمانه ما اتفاق افتاده است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید