انقلاب اسلامی برای تمدن‌سازی می‌تواند از تجربه صفویه استفاده کند

  • یکشنبه - 20 اسفند 1396
  • موسی نجفی، رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد تجربه تاریخی و تمدنی بزرگ عصر صفوی و شبیه سازی امروزی آن (تاسیس - تثبیت - تمدن ) گفت: آنچه بعد از یک قرن از پایه گذاری ...