آفت قرادادهای بزرگ و بده و بستانهای قدرتهای جهانی

درس دیروز برای سیاست امروز

?در تاریخ سیاسی ایران از قرارداد بارون ژولیوس رویتر به عنوان یکی از قراردادهای ننگین و بد نام می برند ؛ قراردادی که تتمه آن بعدها تبدیل به قرارداد رژی گردید و قیام تحریم تنباکو به لغو آن منجر شد ۰
اما صرف نظر کردن از محتوای قرارداد رویتر برخی کارشناسان و محققین متعمق در تاریخ معتقدند قرارداد رویتر با این طول و عرض و گستردگی اصلا قابل تحقق و اجرا نبوده است!!
پس سوال اینجاست که چرا انگلیس اصرار به انعقاد چیزی داشته که شانیت عملیاتی شدن نداشته است ؟
?جواب این پرسش این است که انگلیس این قرارداد را همچون شمشیر دو لب و برگ برنده در مقابل رقیب روسی نگه داشته و در معامله جهانی با روسها از آن به عنوان نوعی امتیاز بر سر میز مذاکزه استفاده نمود ۰
?در مورد قراردادهای بزرگ همچون قرارداد جنجالی ایران و چین علیرغم برکات و ارزشهای اولیه ( مثل دور زدن تحریم ها و نگاه به شرق برای رقابت با غرب ) بایستی مراقبت نمود که بلایی که انگلیس ها یک قرن و نیم قبل سر ما در آوردند ، امروز چینی ها با ما همان رفتار را تکرار نکنند و این قرارداد به معامله ای بین چین و امریکا مبدل نشود و طرف چینی با فروختن این برگ برنده ، امتیازی از طرف غربی مطالبه نکند ۰ البته اگر دیپلمات ها و سیاستمدارهای زیرکی داشته باشیم ، نفس وجودی این قرارداد هم میتواند به تنهایی قدرت مانور و وسعت عمل ما را در برابر شیاطین غربی افزایش دهد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید