نکته مهم انتخابات امریکا برای سیاست امروز ما

اگر دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب را در تناوب قدرت تا حدودی شبیه دو حزب امریکایی دمکرات و جمهوریخواه فرض کنیم ، زمانی که منتخب یک حزب برای چهار سال و یا هشت سال مستاجر کاخ سفید می شود، مسئولیت این دوره حاکمیت را مجموعه پیروز انتخابات به عهده گرفته و نهایتا مشکلات و ضعف ها را در پایان کار نمی تواند به گردن حزب رقیب بیندازد و لذا حاکمان فعلی کاخ سفید باید پاسخگوی دوره ریاست خود باشند.

از این زاویه است که در عملکرد چهار سال اخیر اوضاع امریکا ، نامزد دمکرات غالبا حمله می کند و رئیس دولت وقت ( هر چه هم هتاک و بی ادب و وقیح باشد ) باید از خود دفاع نماید و در این دادگاه ملی افکار عمومی در جایگاه متهم قرار بگیرد.

البته بخاطر بی تقوایی سیاسی و فساد و بی اخلاقی فردی رایج در غرب این قماش دولت مردان (به جای دو قطبی سازی های کاذب و یا مثال از تاریخ امریکا) بیشتر بر روی نقاط ضعف مالی و یا شخصی رقیب انگشت می گذارند ولی همه اینها دلیلی برای فرار از پاسخ گویی عملکرد دولت مستقر نمی باشد.

درست مانند طبیبی که با قول بهبودی بیمار شروع به تجویز نموده و حالا که مریض بدتر شده نمی تواند بهانه تراشی کرده و از مسئولیت طفره رفته و یا فرار به جلو نماید و یا طبیب دیگری را مقصر بداند.

این مثال سیاسی امریکا تا حدودی می تواند مسئله امروز ما و البته مشق خوبی برای پاستور نشینان و دوستانشان در هر دوره ای باشد ۰ البته در درجات پائین تر شامل صندلی سبز بهارستان و بهارستان نشینان هم می شود.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید