اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی و غرب شناسی (دهه های نخستین یکصد سال اخیر ایران)

ناشر کتاب : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   با گذشت نزدیک به یک سده از نهضت مشروطیت ایران ـ علی‏رغم نگاشته‏ شدن نوشته‏ های بسیاری با صبغه تاریخی درباره آن و البته در یکی دو دهه اخیر با رویکرد اندیشه‏ ای ـ هنوز چنان که باید به صورت تطبیقی به دو گرایش اصلی موجِد و … ادامه

اندیشه تحریم و خودباوری: تحلیل متون و اسناد تاریخی اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران

ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   نویسنده این اثر با اشاره به واقعه تحریم تنباکو موضوع تحریم را با هویت، عزت و شخصیت ایرانیان مربوط می داند و آن را شاخصی برای خدمت و خیانت در تاریخ ایران به شمار می آورد. این کتاب به تحلیل و ارایه اسنادی از دوره تاریخی تحریم تنباکو … ادامه

تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مولفه های دین، تجدد و مدنیت در تاسیس دولت – ملت در گستره هویت ملی ایران

مولف : موسی فقیه حقانی | موسی نجفی ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   کتاب حاضر در برگیرنده ‏مباحثی در زمینه تاریخ تحولات سیاسی ایران طی پانزده قرن دوران اخیر از عصر صفویه تا عهد انقلاب اسلامی‏ می‏ باشد. مباحث کتاب بر اساس تاریخ تحولات سیاسی و بر محور (سنوات مهم تاریخی) و وقایعی که به نظر … ادامه

تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی (مجموعه مقالات)-۵جلد

این کتاب مجموعه مقالاتی در حوزه معرفت سیاسی اسلام است و هدف از جمع آوری آنها، آن گونه که موسی نجفی جمع آوری کننده این مقالات در مقدمه بیان می کند، این است که حوزه معرفت سیاسی در اسلام، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.اختصاص چنین جایگاه مهم و رفیعی، نه تنها به سبب ذات … ادامه

کتاب سده تحریم تنباکو ‎

جنبش تحریم توتون و تنباکو و فتوای تاریخی میرزای شیرازی در جریان سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا شکل گرفت که در آن‌جا امتیازی را در زمینه کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یکی از مشاوران و نزدیکان نخست وزیر انگلیس به نام «ماژور تالبوت » واگذار کرد و در مقابل ۲۵ هزار … ادامه

گفتار در فلسفه سیاسی غرب (از نیکولو ماکیاولی تا ژان‌ژاک روسو)

مولف : نجفی ـ موسی سایر دست اندرکاران : با مقدمه رضا داوری اردکانی دیگران : با همکاری: مهدوی‌زادگان ـ داود، علم‌الهدی ـ جمیله، براتلو ـ فاطمه، مددپور ـ محمد شابک:۸-۷۸-۸۹۱۴-۹۶۴ نوبت چاپ : ۱ سال چاپ : ۸۶

مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران (دین, دولت, تجدد)

در اثر حاضر, نویسنده بر آن است ضمن بررسی تحولات سده‌های اخیر ایران, فرایند تکوین هویت ملی نوین ایران را از عصر صفویه تا دوران معاصر تشریح نماید . در بخش نخست کتاب, ((تاریخ تحولات ایران از صفویه تا دوران معاصر)) با این مقولات تبیین می‌شود :((ظهور شیعیان صفوی یا اعظم حوادث ایران و اسلام)) … ادامه

مولفه‌های هویت ملی در ایران

عنوان و نام پدیدآور مولفه‌های هویت ملی در ایران‌/ به‌اهتمام موسی نجفی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌ مشخصات نشر تهران‌: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌. مشهدنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دانشگاه مشهد): ۱۳۸۱٫ مشخصات ظاهری ص ۳۸۳