تحقیر ملی با عنوان مربی خارجی

🔰تحقیر ملی با عنوان مربی خارجی ✅اگر به عنوان بالایی خوب توجه شود نوعی تحقیر ملی ولو ظریف و غیر محسوس را می توان در آن مشاهده نمود ۰ در حالی که میلیونها جوان و نوجوان و بعضا قاطبه مردم ایران بازی های فوتبال را با علاقه دنبال می کنند چرا باید به جای تیم … ادامه

🔰سیاست انگلیسی ؛ نقد بگیر و نسیه معامله کن

🔰سیاست انگلیسی ؛ نقد بگیر و نسیه معامله کن (روایت تاریخی از روحیات اروپایی در جنگ اول جهانی) ✅از جمله مطالب و موضوعاتی که می تواند گره گشای برخی نزاع های سیاسی داخلی باشد ، رجوع فکری به تاریخ تحولات و رفتار قدرتهای بزرگ در شرایط بحرانی است ۰ در سالهای ۱۹۱۶ و ۱۹۱۷میلادی انگلیسی … ادامه

انگلوفیل به چه کسی می گویند؟

انگلوفیل به چه کسی می گویند؟ اصطلاحات_سیاسی به سیاست طرفداری از انگلستان و نیز به افرادی که از این سیاست پیروی می کردند ، اطلاق می شد . از زمره این اشخاص در بین صدراعظمهای دوران قاجاریه ، می توان میرزا آقا خان نوری ، وثوق الدوله ، و سید ضیاء الدین طباطبایی و در … ادامه

اجنبی ستیزی انقلاب اسلامی

🔰دکتر موسی نجفی : ✅کسانی که اجنبی ستیزی انقلاب اسلامی را علت همه مشکلات می دانند، شاید با خواندن تاریخ مشروطه بفهمند که دیگ پلوی سفارت انگلیس در جریان بست نشینی ، با خورشت کودتای سوم اسفند پهلوی در دهه بعد ، هاضمه غذایی افرادی را فراهم آورد که استقلال و آزادی ایران را یک … ادامه

اجنبی ستیزی انقلاب اسلامی ( فرصت تاریخی یا تهدید منافع ملی ؟)

اجنبی ستیزی انقلاب اسلامی ( فرصت تاریخی یا تهدید منافع ملی ؟)   ✅برخی جریان های سیاسی می گویند مشکلات کشور بخاطر هزینه های بی جهتی است که بابت سیاست های ضد غربی و شعارهای ضد امریکایی از اول انقلاب تاکنون به ملت تحمیل شده است !! 🔴به این افراد می توان خواندن کتب تاریخ … ادامه

ترسیم چشم انداز آینده

✅ترسیم چشم انداز آینده و اینکه بفهیم کجا قرار داریم منوط به درک و فهم دو نکته اساسی است : 🔴اول آنکه گذشته تاریخی خودمان را درست بشناسیم 🔵 دوم آنکه قطب نمای خودمان را در مسیر تمدن نوین اسلامی قرار دهیم

سابقه تلخ خیانت و پیمان شکنی فرانسه در تاریخ تحولات سیاسی ایران

🔰✅ سابقه تلخ خیانت و پیمان شکنی فرانسه در تاریخ تحولات سیاسی ایران ✅🔰 ✅در حدود دویست سال قبل ایران در صفحه شطرنج معادلات اروپاییان بین روس و انگلیس و فرانسه موقعیت ویژه ای یافت ؛ از یک طرف روسها تجاوزات ارضی خود را به قفقاز و آذربایجان شروع نموده و از طرف دیگر روباه … ادامه

درسی از تاریخ دیپلماسی و توافق انگلیس و فرانسه

🔰درسی از تاریخ دیپلماسی و توافق انگلیس و فرانسه ( به بهانه سیاست های برجامی اروپائیان) ✅قرار داد سایکس -پیکو را دولت های انگلیس و فرانسه درآغاز فوریه ی ۱۹۱۶ تصویب کردند و مفاد آن و حتی وجود آن تا دو سال محرمانه ماند و افشا نشد ؛ در این طرح بر سر خاور میانه … ادامه

درس دیروز برای سیاست امروز

کسانی که نظام اسلامی را در حمله به اوکراین متهم به شرق گرایی و روسیه ستایی می نمایند ، اگر مبانی سیاسی عمیقی ندارند می توانند بینش تاریخی خود را با مطالعه حمله هلاکو خان مغول به بغداد تقویت نمایند ۰ در حمله مغولان به بغداد یک طرف ماجرا ، خان فاتح و خونخوار مغول … ادامه