ماهیت تمدن برتر/ هسته اصلی تمدن اسلامی چیست؟

  • شنبه - 12 شهریور 1395
  • [embed]https://media.mehrnews.com/d/2016/09/02/0/2194404.mp3[/embed] نشست «ماهیت تمدن برتر» با سخنرانی موسی نجفی، رئیس پژوهشکده فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. نجفی با بیان اینکه تمدن یک وضعیت ایمن، پویا و بالند دارد که در آن ابعاد مختلف بشر اعم از سیاسی، ...