اصولگرایی : با اصول یا بی اصول ؟!

جمله مهمی از آیت الله میرزا حسن شیرازی صاحب حکم تحریم تنباکو در تاریخ به این مضمون ثبت است :

“تا قطع ید فرنگی از کشور “

این خط از اصول و آرمانهای اولیه نهضت اسلامی است؛ اما اگر در امور غیر ضروری و بدون توجه به رشد توانمندیهای داخل صورت پذیرد صورت مسئله چطور می شود؟
کشوری که در صنعت هسته ای و موشکی و تکنولوژیهای پیچیده راهبردی چنان پیشرفت نموده که غربیها وحشت و نگرانی خود را از آن نمی توانند پنهان نمایند ، چگونه مدیرانش از کنترل امکانات و برنامه ریزی ملی برای یک مطلب عمومی ولی غیر ضروری مثل توپ فوتبال و زمین بازی عاجزند ! ؟
تعجب از مسئولینی است که از درک این مسئله ساده غافلند که ابعاد “بحران هویتی” این موضوع برای جوانان از خسارت مالی و ارزبری آن بسیار بیشتر و فراتر است !
بی توجهی نسبت به حضور بیگانگان در امور اجتماعی غیر مهم زمینه ساز حضور عادی آنان در افکار عمومی در همه عرصه های فرهنگی و سیاسی دیگر شده و صد البته نافی شعار راهبردی “ما می توانیم” می باشد ۰سخنان آقای بذرپاش بیان واقعیت دردناکی است که در قوانین ما هنوز حساسیت لازم برای ابعاد حضور غیر ضروری خارجیان به وجود نیامده است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید