تاکید بر هویت ایرانی و پاس داشتن آن

✅سلام استاد
تاکید بر هویت ایرانی و پاس داشتن آن،آیا به علت ذاتی هویت هر جامعه است یا به علت اینکه هویت ما با تشیع عجین شده؟به عبارت دیگر آیا هویت برای هر جامعه ای به مثابه فطرت برای انسان است؟یعنی همانگونه که هر انسانی برای رسیدن به کمال باید به فطرت خود بازگشت نماید و به مقتضای آن عمل کند،آیا هر جامعه ای هم برای رسیدن به کمال باید به هویتی که در طول تاریخش شکل گرفته مراجعه کند؟
اگر پاسخ این باشد تنها ملاک ارزش هویت ایرانیان،حریت آنها در طول تاریخ و تشیع آنهاست،دیگر دلیلی برای تاکید زیاد بر هویت به صورت مستقل باقی نمی ماند زیرا در این صورت مثلا جامعه حجاز هم همدتش پاس بدارد،درحالی در هویت آنها نه حریت و حماسه (به اندازه کافی) دیده میشود و نه اسلام اصیل.

✅جواب :
نجفی
با سلام و تشکر از پرسش گر عزیز به عرض می رسانم که پرسش شما بیشتر در دو بخش قابل بررسی است :
?اول : آیا جامعه هویت ذاتی دارد ؟ و آیا این هویت در جامعه به منزله فطرت در فرد انسانی است ؟ در پاسخ باید گفت دیدگاه های متفاوتی برای هر دو سوال مطرح است ، برای هویت عده ای به “ذات ” قائل هستند و برخی هم آن را “رودخانه ای ” و گروهی “موزائیکی ” فرض می نمایند ۰ در حقیقت یک گروه برای هویت جمعی جامعه بیشتر ذات ثابت و دسته دوم ، تحول و تغییر قائلند۰ از نظر راقم سطور هویت ، ذات دارد و حتی خود تحول در هویت نیز تابع قوانین ثابت می باشد ۰ مسئله مهمی که بعد از این فرض اول مطرح می گردد این است که این ذات در ملل مختلف ثابت است ؟ و یا اینکه هر ملتی ذات خاص خود را دارد ؟ این مطلب تا حدودی شبیه بحث فرهنگ است ۰ آیا ما میتوانیم از یک فرهنگ مشترک بین الملل سخن بگوئیم و در عین حال از فرهنگ ملی به مثابه یک روح و خصیصه ذاتی یک ملت بحث کنیم؟ من در نظریه هویت ملی خودم که در کرسی های نظریه پردازی مطرح نمودم این خصیصه ثابت را در ذات و یا هسته اصلی جامعه و تغییرات را در پیرامون ذات و به مثابه “عرض ” تفسیر و تعبیر کرده ام و سه عنصر عدالت خواهی و حق طلبی و معنویت گرایی را که در طول تاریخ ایران ، برجسته تر است را با سه اصل طولی اسلام شیعی و زبان فارسی و وحدت سرزمینی شامل جغرافیا و ۰۰ تفسیر و تحلیل نموده ام ۰مشتاقان را به مطالعه نظریه تکوین هویت ملی ایرانیان ارجاع می دهم ۰
?دوم : اینکه بحث هویت از نظر ریشه های فکری و فلسفی به چه چیزی بر می گردد ، خودش بحث دامنه داری است ، من به تبعیت از نظر علامه طباطبایی و استاد مطهری که برای فرد و جامعه توامان اصالت قائل هستند این نظریه را در نظریه هویت ملی تعمیم داده و بازتاب های آن را بررسی نموده ام ۰ البته بحث حریت و یا بحث از یک عامل واحد به این صورتی که شما عنوان کرده اید مد نظر و قبول من نمی باشد ۰
?موفق باشید

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید