حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران

بخش نخست این کتاب ۸۲۶ صفحه ‏ای‏ عهده‏ دار بررسی موقعیت،وجه تسمیه و تحولات‏ شهر و حوزه علمیه دیرپای نجف،از آغاز تا سال‏ ۱۳۰۰ هجری است.نویسنده در ادامه با بررسی‏ اسناد و مدارک و مطالعه متون تاریخی کم نظیر حوزه علمیه نجف در دوره سه ساله مشروطه دوم‏ تا رحلت آیت اللّه آخوند خراسانی،خواننده را با اندیشه و اصول فلسفه سیاسی حوزه نجف،متون‏ تاریخی و فضای حاکم بر آن شهر به عنوان مرکز ثقل رهبری مشروطیت ایران آشنا می‏کند،در بخش دوم کتاب،متن کامل رسایل و صحف‏ سیاسی منتشر شده در نجف و از جمله متن کامل‏ نشریات الغری-دره النجف و نجف آمده است و به همین دلیل کتاب دکتر نجفی از منابع مهم‏ مباحثی چون:«مبانی نظری حکومت دینی»، «تجدد»و«جامعه مدنی»است.مباحثی که یک بار در دوره دوم مشروطیت در حوزه نجف و عراق‏ طرح و بحث شد و امروز نیز همچنان بحث روز جامعه ماست.چاپ اول این اثر در سال ۱۳۷۹ توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر انجام‏ گرفته است.
انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید