ماهیت تمدن برتر/ هسته اصلی تمدن اسلامی چیست؟

نشست «ماهیت تمدن برتر» با سخنرانی موسی نجفی، رئیس پژوهشکده فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

نجفی با بیان اینکه تمدن یک وضعیت ایمن، پویا و بالند دارد که در آن ابعاد مختلف بشر اعم از سیاسی، فرهنگی، علمی، هنری، مادی و ابزاری باید شکوفا شود، توضیح داد: انسان‌ها در هر یک از این زمینه‌ها دست به خلاقیت می‌زنند و این یک تعریف کامل از تمدن است. تمدن اسلامی نیز خاستگاهش وحی است و از عالم ماده نیامده است، مبانی آن توحید و معاد و اصولش ولایت، شریعت و امامت است. اهدافش قرب خداوند، توسعه عبودیت، انسان سازی و ایجاد حیات طیبه است.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید