چشم انداز چپ و لیبرال؛ دو آسیب اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند سیاست، فرهنگ، اقتصاد در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.

موسی نجفی رئیس این همایش در ابتدا گفت: ما سعی کردیم نگذاریم نامگذاری رهبر انقلاب در مورد امسال در بیانیه های رسمی محدود شود و خواستیم پای این بحث را به دانشگاه ها و حوزه باز کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ما را به یک فضیلت فراموش شده رهنمون کرد و آن نهضت تحریم بود که در دل بیداری اسلامی به وجود آمد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی با دو آسیب مواجه است و آن دو، چشم انداز چپ و چشم انداز لیبرال نسبت به آن است. قرائت ما از اقتصاد مقاومتی بدون افراط و تفریط است و سعی می کنیم در چشم انداز بیداری اسلامی آن را ببینیم.

نجفی گفت: یک بخش از نگاه ما در بعد تاریخی است، چرا که تاریخ اعتدال و عمق و انصاف به ما می دهد لذا می خواهیم از این جهت به اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

وی ادامه داد: ما در این همایش سعی کردیم نگاه تمدنی نیز داشته باشیم چرا که آنچه میان مسئولین ما مغفول مانده نگاه تمدنی است و متاسفانه دولتمردان نگاه تمدنی ندارند.

وی افزود: ما دو نوع تعلق تمدنی داریم که اعم از تعلق تمدنی اسلامی و غربی است. تعلق فرهنگی ذیل تعلق تمدنی قرار می گیرد.

نجفی گفت: اقتصاد مقاومتی ریشه اسلامی و تعلق تمدنی دارد. وقتی تعلق تمدنی اسلامی و غرب را در برابر هم قرار می دهیم از مفاهیم توسعه رها می یابیم و وارد زنجیره ای مانند استعمار و استعمار فرانو و… می شویم.

وی ادامه داد: بحث اقتصاد مقاومتی یک ظرفیت سازی است بر خلاف اینکه برخی گمان می کنند محدودیت ساز است. وقتی اندیشه اقتصاد مقاومتی وارد زندگی ما شود فرهنگ سازی، مقدس سازی و هنر را با خود به همراه دارد. تاریخ به ما می گوید وقتی نهضت تحریم شروع شد مراجع ما این اندیشه را مقدس می دانستند. محدث نوری نامه ای در مورد شرکت اسلامیه دارند که ذیل این بحث قرار می گیرد. همچنین میرزای شیرازی با حکم مشهور خود بحث عدم تبعیت از حکم تنباکو را محاربه با امام زمان(عج) می دانست.

وی افزود: رشته های مختلف علوم انسانی باید در حوزه و دانشگاه در مورد فرهنگ سازی وارد شوند.

وی ادامه داد: مسئله اقتصاد مقاومتی همان «ما می توانیم» و استقلال اقتصادی است. تا استقلال فکری و فرهنگی صورت نگیرد استقلال در ابعاد دیگر محقق نمی شود.

نجفی در پایان گفت: ما در این همایش در مورد اقتصاد مقاومتی می توانیم بررسی هویتی داشته باشیم و آسیب های آن را مورد بررسی قرار دهیم. طرح درست مسئله و شناخت ابعاد آن نیز مورد توجه است و تا به این ابعاد نپردازیم موفق نخواهیم بود.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید