• مولف : نجفی ـ موسی
  • سایر دست اندرکاران : با مقدمه رضا داوری اردکانی
  • دیگران : با همکاری: مهدوی‌زادگان ـ داود، علم‌الهدی ـ جمیله، براتلو ـ فاطمه، مددپور ـ محمد
  • شابک:۸-۷۸-۸۹۱۴-۹۶۴
  • نوبت چاپ : ۱
  • سال چاپ : ۸۶
انتشار در:

ارسال دیدگاه