اردوی سراسری دانشجویان طرح معرفتی اسلام ناب

دکتر نجفی در اردوی سراسری دانشجویان طرح معرفتی اسلام ناب : برای نقد سیاست ها و درک شرایط موجود ” عیار” و “صورت مسئله” خود را داشته باشید ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید